En av marknadens bästa probiotikaprodukter

Vetom Probiotika vs. konkurrenter

Bästa probiotikan

Varför är Vetom en av de bästa?

Det finns ett otroligt stort utbud av probiotika, men för att probiotika ska vara effektiv måste den vara av tillräckligt god kvalitet. I bedömningen av kvaliteten av probiotika är det viktigt att titta på ett antal faktorer. Som konsument finns det några kriterier du särskilt bör titta på innan du handlar probiotika:

  1. Överlevnadsgrad (“survivability”). Magen är en väldigt syrlig miljö med lågt pH-värde gjord för att bryta ned de flesta bakterierna. Syran gör att skadliga, men tyvärr även många godartade bakterier, bryts ned i magen. För att probiotika ska vara verkningsfull är det därför viktigt att den överlever resan ner till tarmarna. Det är således viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis spelar någon roll huruvida en dos probiotika innehåller 10, 30 eller 50 miljarder bakterier. Överlevnadsgraden (“survivability” på engelska) är en avgörande förutsättning för att probiotikan överhuvudtaget ska kunna vara effektfull.
  2. Forskningsunderlag. Mängden probiotika på marknaden gör den svåröverskådlig. Som konsument är det då extra viktigt att titta på vilken sorts bakteriestam probiotikan innehåller. En verkningsfull bakteriestam måste ha goda forskningsresultat som underlag. Enbart tydliga vetenskapliga experiment visar huruvida en viss bakteriestam överhuvudtaget är verkningsfull.
  3. Dosering. Många återförsäljare använder antal miljarder bakterier per dos i sin marknadsföring. Egentligen är detta inte relevant. Anledningen är att det i dagsläget saknas vetenskapliga studier som visar att fler bakterier per dos är bättre. En probiotika med en mycket effektfull bakteriestam på exempelvis 10 miljarder bakterier per dos, kan vara mer effektfull om stammen är bättre och överlevnadsgraden är högre.
  4. Multipla effekter. Det är viktigt att du som konsument väljer probiotika som verkligen tillgodoser dina önskemål. De flesta probiotika granskas för att bevisa en eller två positiva verkningar. Det är viktigt att du väljer en probiotika som innehåller bakterier som verkligen har rätt effekt för dig. Det är ännu bättre att välja en probiotika som har multipla goda effekter. Ett antal vanliga effekter som man vill åt är 1) förbättrad metabolism, 2) lindring av besvär från exempelvis IBS, 3) större näringsupptagning, 5) stärkt immunförsvar.

Vetom Probiotika uppfyller alla kriterier för en effektiv probiotika.

  1. Vetom Probiotika överlever resan ner i tarmsystemet tack vare så kallade sporer. Det är vetenskapligt bevisat att sporformad probiotika har en nästan 100%-ig överlevnadsgrad. Läs mer här.
  2. Vetom Probiotika har 40 års forskning i ryggen. Forskningen visar att produkten har en lång rad positiva verkningar. Länk till forskningen.
  3. Vetom Probiotika innehåller 30 miljarder bakterier per kapsel. Eftersom överlevnadsgraden är nära 100% är det tillräckligt för att kunna verka i magen.
  4. Vetom Probiotika har multipla goda effekter på den mänskliga kroppen. Det understödjer de normala funktionerna för tarmfloran, immunförsvaret. Många användare rapporterar att det lindrar IBS och förkylningar med mera. Se referenser.