Om Vetom Probiotika

Vad är Vetom Probiotika?

Vetom Probiotika består av unika och patenterade bakteriestammar särskilt anpassade för tarmen och den mänskliga kroppen. Bakteriestammarna, som är delar av Bacillus Subtilis och Bacillus Amyloliquefaciens, härstammar från sibiriska marker där evolutionen har format de under miljontals år. De unika klimatologiska faktorerna i Sibirien gör att bakteriestammarna är extra motståndskraftiga. 40 år av framstående forskning har gjort att dessa bakteriestammar har anpassats sina unikt gynnsamma egenskaper till den mänskliga kroppen.

Om probiotika och hur det fungerar

Probiotika är levande bakteriekultur vars mål är att gynna tarmfloran. En bra och fungerade probiotika ska överleva i magsyror vilket det flesta probiotikor på marknaden inte gör. Bakterier baserade på sporer har däremot bättre förutsättningarna att nå dit och göra nytta. Forskaren och mikrobiologen Kiran Krishnan berättar att de i sina forskningstester har kunnat visa på en hundraprocentig överlevnad av sporbaserade bakterier i dess resa till tarmsystemet. Väl på plats ändrar de den mikrobiotiska miljön och stöttar på så sätt de goda bakteriernas förmåga att växa till sig.  

Vetom Probiotikas ursprung är unikt

Ursprungligen var det Sovjetunionens civilförsvar som tog fram Vetom Probiotika. Anledningen var att stärka befolkningens immunförsvar och fysiska motståndskraft vid svåra prövningar och biologiska katastrofer. Sedan Sovjetunionens fall används Vetom Probiotika främst för privat bruk. Idag konsumerar miljontals människor i hela Europa Vetom Probiotika för dess unika egenskaper. Särskilt i länder som Ryssland, Italien, Tjeckien, England, Polen och Ukraina är efterfrågan stor. Här hittar du en länk till producenten.

Vad innehåller de olika preparaten?

Vetom Probiotika består av tre olika typer. Vetom 1.1, Vetom 3 och Vetom 4. Tillsammans utgör dessa tre boxar den såkallade Helkuren. Helkuren är det som rekommenderas för att få full resultat. Alla dessa innehåller olika patenterade bakteriekulturer som är aktiva i olika delar av tarmen. Alla har unika och kompletterande egenskaper för kroppen. Detta märks som bäst vid konsumtion av alla tre boxar i Helkuren.

Vetom Probiotika 1.1 består av bakteriestammen Bacillus Subtilis som är sporformad och bidrar till att skapa godartade mikrober. Mikroberna bidrar till att upprätthålla en balanserad tarmflora och understödjer immunförsvarets normala funktion.

Vetom Probiotika 3 och 4 stödjer andra delar av tarmsystemet. Samtliga dessa preparat ser till att matsmältningens normala funktioner bibehålls. De skiljer sig åt på så vis att de innehåller olika former av den sporformade bakteriestammen Bacillus Amyloliquefaciens. De olika typerna av denna godartade bakteriestam är verksamma i olika delar av tarmsystemet. Vetom Probiotika 4 är till exempel verksam i tunntarmen. Vetom Probiotika 3 är är verksam i tjocktarmen.

Vetom Probiotika Helkur (1.1, 3 och 4)

Vetom Probiotika 1.1 stödjer immunförsvarets normala funktion. Det innehåller den patenterade och godartade bakteriestammen Bacillus Subtilis VKPM B-10641 (DSM 24610), stärkelse och florsocker. 

Bakterien Bacillus Sibtilis är sporformad vilket gör att den överlever resan ner till tarmsystemet. 

Bakteriestammen Bacillus Subtilis förökar sig i tarmsystemet och skapar goda mikrober som bekämpar sjukdomsalstrande virus och bakterier. Den understödjande funktionen av matsmältningen gör att tarmarnas förmåga att absorbera goda ämnen så som järn, calcium, godartade fetter, aminosyror, triglycerider, proteiner, dipeptider, salter från gallsyra behålls.

I korthet används Vetom Probiotika 1.1 i synnerhet för att understödja de normala funktionerna för:

  • Immunsystemet
  • Långvarig trötthet
  • Efterbehandling till antibiotika
  • Magbesvär

Vetom Probiotika 3 innehåller den patenterade och godartade bakteriestammen Bacillus Amyloliquefaciens VKPM B-10642 (DSM 24614) som verkar i tjocktarmen. Denna bakteriestam förökar sig i magen för att där angripa skadliga mikroorganismer och stödjer matsmältningens normala funktion.

Vetom Probiotika 3

Detta gör att tarmfloran kan återgå till att fungera normalt vilket bidrar även till immunförsvaret. Den understödjande funktionen av metabolismen gör att goda ämnen så som järn, calcium, godartade fetter, aminosyror, triglycerider, proteiner, dipeptider, salter från gallsyra i större utsträckning gör nytta för kroppen. Förbättrad metabolism kan i vissa fall leda till minskningar i kroppsvikt.

I korthet används Vetom Probiotika 3 i synnerhet för att understödja de normala funktionerna för:

  • Matsmältningen
  • Immunsystemet
  • Efterbehandling till antibiotika

Vetom Probiotika 4 innehåller den patenterade och godartade bakteriestammen Bacillus Amyloliquefaciens VKPM B-10643 (DSM 24615) som verkar i tunntarmen.

Vetom Probiotika 4
Vetom Probiotika 4

Denna bakteriestam förökar sig främst i tunntarmen för att där understödja en normalt fungerande upptagning av näringsämnen. Indirekt bidrar detta till immunförsvaret genom att tarmfloran förstärks med godartade bakterier.

I korthet används Vetom Probiotika 4 i synnerhet för att understödja de normala funktionerna för:

  • Matsmältningen
  • Immunsystemet
  • Efterbehandling till antibiotika